เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 มอบของขวัญวันเด็ก

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฏ์นวการอุปถัมภ์) เนื่องโอกาสวันเด็กแห่งชาติปรับปรุงล่าสุด: 21-05-2024