เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวัยข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวัยข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับปรุงล่าสุด: 21-05-2024