เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีใหม่ไทย

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 โดยสำนักงานได้อาราธนาหลวงพ่อวัดกระสังข์และพระภิกษุจำนวนรวม 9 รูป มารับบาตรและให้เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ปรับปรุงล่าสุด: 21-05-2024