เมนูปิด

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดยนายบรรหาร ประยงค์ระวิกูล สรรพากรพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทำการตรวจสุขภาพ พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ปรับปรุงล่าสุด: 28-07-2021