เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล สรรพากรภาค 4 ตรวจเยื่ยมบูธให้บริการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท

นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล สรรพากรภาค 4 ตรวจเยื่ยมบูธให้บริการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท

ประมวลภาพนายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล สรรพากรภาค 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท

ประมวลภาพนายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร และนางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล สรรพากรภาค 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท

ประมวลภาพการเปิดบูธให้บริการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี2566 ผ่านอินเทอร์เน็ต ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39

ประมวลภาพการเปิดบูธให้บริการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90,91 ประจำปีภาษี2566 ผ่านอินเทอร์เน็ต ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39

ประมวลภาพพิธีเปิดงานและชมขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39

ประมวลภาพพิธีเปิดงานและชมขบวนแห่งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39

ประมวลภาพโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2567 ณ วัดสังฆาราม

ประมวลภาพโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2567 ณ วัดสังฆาราม

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2024