เมนูปิด

ประมวลภาพการฉีดวัคซีน Covid - ๑๙ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท นำโดยนายบรรหาร ประยงค์ระวิกูล สรรพากรพื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-๑๙ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสรรคบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีน ณ หอประชุม มหาวิทลัยราชภัฎจันทรเกษมชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ในการนี้มีนายประวีณ แจ่มศักดิ์ ปลัดจังหวัดชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมคณะแพทย์ พยาบาลและประชาชนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีน หอประชุม มหาวิทลัยราชภัฎจันทรเกษมชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ปรับปรุงล่าสุด: 28-07-2021