เมนูปิด

ประมวลภาพพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ เช้าวันนี้ (๑๑ ก.ค. ๒๕๖๔) ที่อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในรัฐพิธี “ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บริหารระดับสูง อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้วางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๒๗ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๔ และเป็นพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททอง ทรงมีพระปรีชาสามารถ ตลอดรัชกาลของพระองค์ทรงสร้างความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการฑูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ การติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา มีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก และยังโปรดเกล้าฯ ให้แต่งคณะทูตนำโดย เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ถึง ๔ ครั้ง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๒๓๑ ขณะมีพระชนมายุ ๕๖ พรรษา ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี รวมครองราชสมบัติเป็นเวลา ๓๒ ปี

ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ปรับปรุงล่าสุด: 28-07-2021