เมนูปิด

ประมวลภาพสรรพากรชัยนาทมอบอาหารให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรคบุรี ที่ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-๑๙

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท นำโดยนายบรรหาร ประยงค์ระวิกูล สรรพากรพื้นที่ชัยนาท พร้อมคณะ นำอาหารและผลไม้ไปมอบทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสรรคบุรี ที่ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-๑๙ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน หอประชุม มหาวิทลัยราชภัฎจันทรเกษมชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์

ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน หอประชุม มหาวิทลัยราชภัฎจันทรเกษมชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ปรับปรุงล่าสุด: 28-07-2021