เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ

นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เป็นประธานเปิดโครงการ

นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนากลยุทธ์การตลาด SMEs Connected Marketing"

นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ปี 2567

นายเกียรติศักดิ์ ว่องพานิช สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ปี 2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) พร้อมด้วย นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล เลขานุการกรม  นายมงคล ขนาดนิด ผู้อำนวยการกองกฏหมาย นางสาวอรนัฏ ยรรยงเมธ ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ และคณะ ฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) พร้อมด้วย นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล เลขานุการกรม นายมงคล ขนาดนิด ผู้อำนวยการกองกฏหมาย นางสาวอรนัฏ ยรรยงเมธ ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ และคณะ ฯ

ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2024