เมนูปิด

ลงนามถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

15 กุมภาพันธ์ 2567 ท่านอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีและข้าราชการในสังกัด ร่วมลงนามถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีปรับปรุงล่าสุด: 15-03-2024