เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี เข้าร่วมอำลา นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในวาระเกษียณอายุราชการ16 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี เข้าร่วมอำลา นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในวาระเกษียณอายุราชการ16 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 105 ปี กรมสรรพากร 2 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 105 ปี กรมสรรพากร 2 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมการประชุมควบคุมภายใน 26 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมการประชุมควบคุมภายใน 26 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีและคณะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี 20 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีและคณะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี 20 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 10 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 10 สิงหาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด: 10-03-2022