เมนูปิด

ประมวลภาพกิจกรรม

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยม สท.ปราจีนบุรี

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยม สท.ปราจีนบุรี

ลงนามถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ลงนามถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

โครงการสัมมนา “e-Tax Invoice & e-Receipt

โครงการสัมมนา “e-Tax Invoice & e-Receipt

สรรพากรภาค 5 นำคณะตรวจราชการ

สรรพากรภาค 5 นำคณะตรวจราชการ

สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี เยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี เยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี เข้าร่วมอำลา นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในวาระเกษียณอายุราชการ16 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี เข้าร่วมอำลา นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในวาระเกษียณอายุราชการ16 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 105 ปี กรมสรรพากร 2 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และคณะ เข้าร่วมงานครบรอบ 105 ปี กรมสรรพากร 2 กันยายน 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมการประชุมควบคุมภายใน 26 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วน เข้าร่วมการประชุมควบคุมภายใน 26 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีและคณะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี 20 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีและคณะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี 20 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 10 สิงหาคม 2563

นางสาวอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 10 สิงหาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด: 28-04-2022