เมนูปิด

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยม สท.ปราจีนบุรี

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ท่านอาริษา ใจผูกพันธ์ สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี ต้อนรับ ท่านสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บ (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) และ ท่านสมจินต์ นิเทศพัตรพงศ์ สรรพากรภาค ๕ พร้อมด้วยคณะ ในการตรวจเยี่ยม สท.ปราจีนบุรี และ สส.เมืองปราจีนบุรีปรับปรุงล่าสุด: 15-03-2024