เมนูปิด

สรรพากรภาค 5 นำคณะตรวจราชการ

ท่านสมจินต์ นิเทศพัตรพงศ์ สรรพากรภาค 5 นำคณะตรวจราชการและตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรีและพื้นที่สาขาในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 66ปรับปรุงล่าสุด: 15-03-2024