เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ภาพภารกิจการตรวจราชการสำนักงานสรรพากพื้นที่สระแก้ว และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด โดยคณะผู้ตรวจราชการ 3 กรมสรรพากร

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ภาพภารกิจการตรวจราชการสำนักงานสรรพากพื้นที่สระแก้ว และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด โดยคณะผู้ตรวจราชการ 3 กรมสรรพากร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กิจจกรรมร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กิจจกรรมร่วมถวายภัตตาหารเพล เนื่องในการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 30-10-2023