เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน และ นางสาวกนกพร มาวันรุ่งเรืองร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพากรภาค 8 รับรางวัลชนะเลิศ ทีมอิสระ  การประกวดนวัตกรรมกรมสรรพากร (RD data Innovation Award 2021)

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน และ นางสาวกนกพร มาวันรุ่งเรืองร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพากรภาค 8 รับรางวัลชนะเลิศ ทีมอิสระ การประกวดนวัตกรรมกรมสรรพากร (RD data Innovation Award 2021)

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ พนักงาน ลูกจ้าง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 เมษายน 2565

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ พนักงาน ลูกจ้าง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 เมษายน 2565

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม กบอ ครั้งที่ 4/2565 โดยถ่ายทอดการประชุม online ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน วันที่ 22 มีนาคม 2565

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม กบอ ครั้งที่ 4/2565 โดยถ่ายทอดการประชุม online ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน วันที่ 22 มีนาคม 2565

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด “โครงการปันน้ำใจให้น้องน้อยบนดอยสูง” ปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด “โครงการปันน้ำใจให้น้องน้อยบนดอยสูง” ปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องความแตกต่างระหว่างเงินปันผลกับเงินให้กรรมการกู้ยืมและแนะนำบริการ E-service, E-Withholding tax แก่ผู้ประกอบการ

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องความแตกต่างระหว่างเงินปันผลกับเงินให้กรรมการกู้ยืมและแนะนำบริการ E-service, E-Withholding tax แก่ผู้ประกอบการ

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมติดตามการบริหารการจัดเก็บภาษีผ่านระบบ MS-Team

นางสาวสมฤทัย มาลัยพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมติดตามการบริหารการจัดเก็บภาษีผ่านระบบ MS-Team

สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอนและคณะ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการบริเวณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนไทย-พม่า ช่องทางห้วยผึ้ง

สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอนและคณะ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการบริเวณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนไทย-พม่า ช่องทางห้วยผึ้ง

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงล่าสุด: 13-06-2022