เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมวลภาพกิจกรรม

นางสาวนงลักขณา ขวัญสุวรรณ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับทีมงานประชาสัมพันธ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  	 	ทีมงานประชาสัมพันธ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดยคุณปิง ฟรุตตี้ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสารการบิน และมอบตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับข้าราชการ บุคลากรภาครัฐและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

นางสาวนงลักขณา ขวัญสุวรรณ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับทีมงานประชาสัมพันธ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทีมงานประชาสัมพันธ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดยคุณปิง ฟรุตตี้ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสารการบิน และมอบตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับข้าราชการ บุคลากรภาครัฐและประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ผ่านระบบ Telepresence

ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ผ่านระบบ Telepresence

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่อ่องสอนและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฮ่องสอน

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่อ่องสอนและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฮ่องสอน

รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจากสำนักงานสรรพากรภาค 8 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจากสำนักงานสรรพากรภาค 8 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

นางสาวนงลักขณา ขวัญสุวรรณ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค 8

นางสาวนงลักขณา ขวัญสุวรรณ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค 8

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ สวนหมอกคำรีสอร์ท

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ สวนหมอกคำรีสอร์ท

ปรับปรุงล่าสุด: 10-07-2021