เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค 9 ออกตรวจเยี่ยมแนะนำ มอบนโยบาย รับทราบปัญหา

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค 9 ออกตรวจเยี่ยมแนะนำ มอบนโยบาย รับทราบปัญหา

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภงด.90, 91)

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภงด.90, 91)

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ได้มอบหมายให้สรรพากรอำเภอสังขะเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ได้มอบหมายให้สรรพากรอำเภอสังขะเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน" ของจังหวัดสุรินทร์

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยของกรมสรรพากร

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยของกรมสรรพากร

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชนทั่วไปในงาน

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์ สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชนทั่วไปในงาน "โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปรับปรุงล่าสุด: 14-01-2022