เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ครั้งที่ 5/2567 ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ครั้งที่ 5/2567 ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์  ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์  ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

นที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ สมัครเข้าร่วมทีมสำนักงานสรรพากรภาค 9 เพื่อร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสะสมระยะทางกับกิจกรรม RD VIRTUAL RUN 2024 ของกรมสรรพากร

นางสาวชนาพร วงษ์พรหม สรรพากรพื้นที่สุรินทร์  นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ สมัครเข้าร่วมทีมสำนักงานสรรพากรภาค 9 เพื่อร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสะสมระยะทางกับกิจกรรม RD VIRTUAL RUN 2024 ของกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 31-05-2024