เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

ยินดีต้อนรับข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร โดยนางกิตติพร เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร โดยนางกิตติพร เหล่าวิทวัส สรรพากรพื้นที่ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค 9 และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

นายพิทยา สุราวุธ สรรพากรภาค 9 และคณะตรวจราชการ ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสรรพากร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมสรรพากร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 10-06-2024