เมนูปิด

ประมวลภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการและให้การบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการและให้การบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

“โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567”

“โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567”

ร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคมวยไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด

ร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคมวยไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด

เข้าร่วม “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เข้าร่วม “โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2023