เมนูปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม) เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม) เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ร่วมกิจกรรม “Smile RD Virtual Run 2024” ของกรมสรรพากร เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพดี  ถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ Ms Teams และ Facebook  live : RD News update ณ บริเวณรอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม 

ร่วมกิจกรรม “Smile RD Virtual Run 2024” ของกรมสรรพากร เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพดี  ถ่ายทอดสัญญาณ ผ่านระบบ Ms Teams และ Facebook  live : RD News update ณ บริเวณรอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม 

พิธีลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

พิธีลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม “มอบกล่องอาหาร น้ำดื่มและบริจาคเงิน” ของคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม จากโครงการ “ตู้บุญ ปันสุข”

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม “มอบกล่องอาหาร น้ำดื่มและบริจาคเงิน” ของคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม จากโครงการ “ตู้บุญ ปันสุข”

"โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนมิถุนายน 2567”

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2023