เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

แผนการการสร้างความสุขและส่งเสริมความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการการสร้างความสุขและส่งเสริมความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรรพากรพื้นที่สตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและขนมให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

สรรพากรพื้นที่สตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและขนมให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรยายความรู้

บรรยายความรู้ "กฎหมาย e-Service สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม" ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพิทักษ์คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพิทักษ์คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

คู่มือประชาชน
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
e-Commerce
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร
สรรพากร Call Center
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
VAT refund for tourists
สวทช.
สำนักงานบัญชีตัวแทน
บริการ 3 กรมภาษี กระทรวงการคลัง
e-tax info
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล

ปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022