เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง

ยินดีต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม

นายสมศักดิ์ ทองคำ สรรพากรพื้นที่ตรัง พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายสมศักดิ์ ทองคำ สรรพากรพื้นที่ตรัง พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายสมศักดิ์ ทองคำ สรรพากรพื้นที่ตรัง ร่วมโครงการ คบจ.ตรัง เติมทุน หนุน SMEs สู้ภัยโควิด วันที่ 24 มิ.ย.65 ที่ห้องนคราแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ ทองคำ สรรพากรพื้นที่ตรัง ร่วมโครงการ คบจ.ตรัง เติมทุน หนุน SMEs สู้ภัยโควิด วันที่ 24 มิ.ย.65 ที่ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

นายสมศักดิ์ ทองคำ สรรพากรพื้นที่ตรัง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (90,91) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด

นายสมศักดิ์ ทองคำ สรรพากรพื้นที่ตรัง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (90,91) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  ณ  สวท.ตรัง FM 91.25 MHz และ อสมท.ตรัง FM 106.25 MHz

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวท.ตรัง FM 91.25 MHz และ อสมท.ตรัง FM 106.25 MHz

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรและผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง และหน่วยงานในสังกัด เพื่อรับฟังและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรและผู้บริหารกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง และหน่วยงานในสังกัด เพื่อรับฟังและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021