ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


พระราชกฤษฎีกา
 ฉบับที่ 659 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 658 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 657 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 656 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 654 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 653 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 652 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 651 พ.ศ.2561 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 650 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 649 พ.ศ.2560 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
 ฉบับที่ 648 พ.ศ.2560 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ฉบับที่ 647 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 646 พ.ศ.2560 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ฉบับที่ 645 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 644 พ.ศ.2560 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 630
 ฉบับที่ 643 พ.ศ.2560 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 604
 ฉบับที่ 642 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 641 พ.ศ.2560 การลดอัตรารัษฎากร
 ฉบับที่ 640 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 639 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 638 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 637 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 636 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 635 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 634 พ.ศ.2560 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11
 ฉบับที่ 633 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ฉบับที่ 632 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 631 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 630 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 629 พ.ศ.2560 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11
 ฉบับที่ 628 พ.ศ.2560 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 627 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 626 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 625 พ.ศ.2560 การยกเว้นรัษฎากร
 ฉบับที่ 624 พ.ศ.2560 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 623 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 622 พ.ศ.2559 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 604
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 621 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 620 พ.ศ.2559 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 619 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 618 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 617 พ.ศ.2559 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 616 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 615 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 614 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 613 พ.ศ.2559 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 612 พ.ศ.2559 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 611 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 610 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 609 พ.ศ.2559 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 608 พ.ศ.2559 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 607 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 606 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 605 พ.ศ.2559 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 604 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 603 พ.ศ.2559 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 602 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 601 พ.ศ.2559 การกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 600 พ.ศ.2559 การลดอัตรารัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 599 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 598 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 597 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 596 พ.ศ.2559 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 595 พ.ศ.2558 การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 594 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 593 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 592 พ.ศ.2558 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 591 พ.ศ.2558 การลดอัตรารัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 590 พ.ศ.2558 การยกเว้นรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 589 พ.ศ.2558 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 588 พ.ศ.2558 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 284
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 587 พ.ศ.2558 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 586 พ.ศ.2558 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 585 พ.ศ.2558 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 584 พ.ศ.2558 ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 583 พ.ศ.2558 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 582 พ.ศ.2558 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 581 พ.ศ.2558 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 580 พ.ศ.2557 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 579 พ.ศ.2557 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยให้แก่สภากาชาดไทย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 578 พ.ศ.2557 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 577 พ.ศ.2557 ลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 576 พ.ศ.2557 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 575 พ.ศ.2556 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 574 พ.ศ.2556 กำหนดรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 573 พ.ศ.2556 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 572 พ.ศ.2556 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 571 พ.ศ.2556 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 570 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 569 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับ เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 568 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 567 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 566 พ.ศ.2556 ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 565 พ.ศ.2556 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 564 พ.ศ.2556 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 563 พ.ศ.2556 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 562 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 561 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 560 พ.ศ.2556 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 559 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 558 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 557 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณีบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 556 พ.ศ.2556 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณี บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 555 พ.ศ.2556 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 530
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 554 พ.ศ.2555 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 553 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 552 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 551 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 550 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 549 พ.ศ.2555 การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 548 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 547 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 546 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 545 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 544 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 543 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 299
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 542 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 541 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 540 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 615)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 539 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 538 พ.ศ.2555 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 537 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 536 พ.ศ.2555 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 535 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 534 พ.ศ.2555 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 533 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 532 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 531 พ.ศ.2554 ลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 530 พ.ศ.2554 ลดอัตราภาษีเงินได้ และปรับปรุงการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 529 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 528 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 527 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 526 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 525 พ.ศ.2554 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการประกอบกิจการ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 524 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 523 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 522 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 521 พ.ศ.2554 กำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 520 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 519 พ.ศ.2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 518 พ.ศ.2554 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 517 พ.ศ.2554

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 516 พ.ศ.2554

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 515 พ.ศ.2554

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลบางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 514 พ.ศ.2554

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 513 พ.ศ.2554

ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 512 พ.ศ.2554 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 511 พ.ศ.2554 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 510 พ.ศ.2554 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 509 พ.ศ.2553 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 508 พ.ศ.2553 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 507 พ.ศ.2553

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๕๔๙)

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 506 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 505 พ.ศ.2553 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 504 พ.ศ.2553 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 315
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 503 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 502 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 501 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับเงินได้รายรับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 500 พ.ศ.2553 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 331
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 499 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าทำงาน และเจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการให้แก่คนพิการ

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 498 พ.ศ.2553 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 428
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 497 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 496 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 495 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 494 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายอัญมณีบางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 493 พ.ศ.2553

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขายอัญมณีบางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 492 พ.ศ.2553

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 491 พ.ศ.2552 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 490 พ.ศ.2552 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 489 พ.ศ.2552 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 488 พ.ศ.2552

ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 487 พ.ศ.2552

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานบางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 486 พ.ศ.2552 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 485 พ.ศ.2552 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 484 พ.ศ.2552

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 483 พ.ศ.2552

ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 482 พ.ศ.2552

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 481 พ.ศ.2552 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 480 พ.ศ.2552

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา ๔๘(๒) แห่งประมวลรัษฎากร

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 479 พ.ศ.2551 ปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 478 พ.ศ.2551 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 477 พ.ศ.2551 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำเข้ามาเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 476 พ.ศ.2551 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 420
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 475 พ.ศ.2551 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 474 พ.ศ.2551 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 467
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 473 พ.ศ.2551 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 472 พ.ศ.2551 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 471 พ.ศ.2551 ลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 470 พ.ศ.2551 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 469 พ.ศ.2551 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 468 พ.ศ.2550 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 467 พ.ศ.2550 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 466 พ.ศ.2550 ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี
รูปหัวข้อฉบับที่ 465 พ.ศ.2550 (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 479)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 464 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเข้ามาเพื่อใช้ภายใต้โครงการดาวเทียม Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 463 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้แก่บุคคลตามข้อผูกพันในการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทำไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 462 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 461 พ.ศ.2549 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 405
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 460 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 459 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 458 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาตามโครงการตามยุทธศาสตร์ 4 ปีสร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 457 พ.ศ.2549 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรที่มีอยู่ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยให้ทันสมัย ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 456 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 455 พ.ศ.2549 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 454 พ.ศ.2549 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 453 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 452 พ.ศ.2549 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 451 พ.ศ.2549 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 450 พ.ศ.2549 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 449 พ.ศ.2549 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 448 พ.ศ.2549 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 447 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 446 พ.ศ.2548 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 445 พ.ศ.2548 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 444 พ.ศ.2548 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 443 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากบริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 442 พ.ศ.2548 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 441 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำหรับเงินได้จากการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
รูปหัวข้อฉบับที่ 440 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 465)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 439 พ.ศ.2548 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 438 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 437 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างไปฝึกอบรม หรือในการฝึกอบรมลูกจ้างของตน และภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการของผู้ดำเนินการฝึก
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 436 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 435 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการโดยไม่มีค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 434 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำสุรากลั่นชุมชนบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 433 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 432 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 431 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 430 พ.ศ.2548 ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 429 พ.ศ.2548 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 428 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 427 พ.ศ.2548 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 426 พ.ศ.2547 ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 425 พ.ศ.2547 ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 424 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกรณีที่มีการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 423 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 422 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 421 พ.ศ.2547 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 387
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 420 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้สนับสนุนการศึกษาแก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 419 พ.ศ.2547 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 418 พ.ศ.2547 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 417 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินที่บริจาคเพื่อสมทบกองทุนโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 416 พ.ศ.2546 ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร (ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 440)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 415 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุมเอเปค 2003
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 414 พ.ศ.2546 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 413 พ.ศ.2545 การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/6(3) จากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นการชั่วคราว
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 412 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิ จากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 80,000 บาทแรกสำหรับปีภาษี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 411 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 410 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 409 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่นักแสดงภาพยนตร์หรือโทรทัศน์
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 408 พ.ศ.2545 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 407 พ.ศ.2545

ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 6.3 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 416)

รูปหัวข้อ ฉบับที่ 406 พ.ศ.2545 การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 405 พ.ศ.2545 สำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 404 พ.ศ.2545 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 403 พ.ศ.2545 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 401 พ.ศ.2545 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 400 พ.ศ.2545 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 398 พ.ศ.2545 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 396 พ.ศ.2545 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 395 พ.ศ.2545 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 394 พ.ศ.2545 ลดอัตราภาษีเงินได้ เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท(ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 431)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 393 พ.ศ.2544 การยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการกระทำตราสารในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 392 พ.ศ.2544 การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 391 พ.ศ.2544 การกำหนดกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดฐานภาษีสำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 390 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ค้าน้ำมันและให้แก่สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันกลางทะเลเพื่อขายให้แก่เรือจดทะเบียน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 389 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นจำนวนเท่ากับเงินสำรองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 388 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับเฉพาะที่เป็นกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในแต่ละเดือนภาษี เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ ในเดือนภาษีนั้น
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 387 พ.ศ.2544 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นบริษัทที่นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 386 พ.ศ.2544
........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 385 พ.ศ.2544
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้เป็นกรณีพิเศษ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 384 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันภายใน 31 ธ.ค. 44
รูปหัวข้อฉบับที่ 382 พ.ศ.2544 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 381 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 380 พ.ศ.2544
ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 379 พ.ศ.2544 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 378 พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้จัดสรรที่ดินกรณีโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งขึ้น และยกเว้นภาษีอากรแก่นิติบุคคลดังกล่าว สำหรับการให้บริการในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคแก่สมาชิกของนิติบุคคล
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 377 พ.ศ.2544
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชย์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย และลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดังกล่าว
รูปหัวข้อฉบับที่ 376พ.ศ.2544 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 375 พ.ศ.2543 ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินในการประกอบกิจการ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 374 พ.ศ.2543 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 373 พ.ศ.2543 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 360
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 372 พ.ศ.2543 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 371 พ.ศ.2543 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 370 พ.ศ.2543 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 369 พ.ศ.2543 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เนื่องจากการระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 367 พ.ศ.2543 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 311
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 366 พ.ศ.2543 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะคงเหลือในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 365 พ.ศ.2543 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 364 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการทำธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 363 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีที่มีการบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 362 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 361 พ.ศ.2542 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 360 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 359 พ.ศ.2542 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 358 พ.ศ.2542
กำหนดให้การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 357 พ.ศ.2542 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 356 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ภายใน 31 ธ.ค.2543
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 355 พ.ศ.2542 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 354 พ.ศ.2542 ปรับปรุงการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 351 พ.ศ.2542 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 350 พ.ศ.2542 กำหนดให้การประกอบกิจการซื้อหรือขายคืนหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 348 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 347 พ.ศ.2542 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 346 พ.ศ.2542 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 345 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 344 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 343 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 342 พ.ศ.2541 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 341 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 340 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้เนื่องจากการดำเนินการตามคำขอประนอมหนี้หรือแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลเห็นชอบ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 339 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเฟสบิกเกมส์ ครั้งที่ 7
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 338 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 337 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 336 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 335 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 334 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 333 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 332 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 331 พ.ศ.2541 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 330 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อฉบับที่ 329 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 328 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 327 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 326 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 324 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 323 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 322 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 240
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 321 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 239
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 320 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่คณะกรรมการไทยช่วยไทย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 319 พ.ศ.2541 ........................................................... แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 145
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 318 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ผู้บริจาคในการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 317 พ.ศ.2541 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกรณีที่มีการบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2545
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 315 พ.ศ.2540 รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับมูลค่าต้นทุนรถยนต์นั่งส่วนที่เกินคันละ 1 ล้านบาท
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 314 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และใช้เรือไทยในการประกอบกิจการ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 313 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตยากำจัดวัชพืชของตนเอง
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 312 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีอากรสำหรับการบริจาคให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมเฉพาะกิจ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 311 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าหรือการขายอัญมณีบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 308 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินกำไรที่กิจการวิเทศธนกิจจำหน่ายออกไปจากประเทศไทย (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 307 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากผู้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจบางกรณี
รูปหัวข้อฉบับที่ 306 พ.ศ.2540 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าธรรมเนียมที่กิจการวิเทศธนกิจได้รับจากการเป็นผู้จัดการในการจัดหาเงินกู้ในลักษณะการร่วมให้กู้ (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 301 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทผูกพันระยะยาว
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 300 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไทยซึ่งมีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ เพื่อบรรเทาภาระที่มีภาษีซ้ำซ้อน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 299 พ.ศ.2539 ลดอัตราภาษีตามมาตรา 70 สำหรับค่าเช่าเรือเดินทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายเรือเก่าเพื่อซื้อเรือใหม่
รูปหัวข้อฉบับที่ 298 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ของผู้ดำเนินการฝึกอาชีพที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย ( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 29 มกราคม 2546)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 297 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ส่วนที่จ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 295 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ขอรับ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 291 พ.ศ.2539 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 290 พ.ศ.2538 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 288 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้าง ( ยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 แต่ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฎิบัติจัดเก็บภาษีเงินได้ที่ค้างอยู่หรือพึงชำระก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2548)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 284 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากกิจการสถานศึกษา สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 283 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะจากการแยกกิจการประกันชีวิตและกิจการประกันวินาศภัยออกจากกัน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 282 พ.ศ.2538 ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากการแยกธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 277 พ.ศ.2537 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่คณะกรรมการกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 274 พ.ศ.2537 ยกเว้นภาษีเงินได้กรณีบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 270 พ.ศ.2537 ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยบางกรณีที่ได้จากกิจการวิเทศธนกิจ (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454 แต่ยังคงใช้บังคับถึงวันที่ 17 เมษายน 2552)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 269 พ.ศ.2536 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตปุ๋ย
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 263 พ.ศ.2536 ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัทได้รับจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 262 พ.ศ.2536 ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 260 พ.ศ.2535 ลดอัตราภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิของกิจการวิเทศธนกิจ (ยกเลิกโดยกฤษฎีกาฉบับที่ 454)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 250 พ.ศ.2535 ลดอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 247 พ.ศ.2534 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 246 พ.ศ.2534 กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 245 พ.ศ.2534 มูลค่าของฐานภาษีบางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 243 พ.ศ.2534 ภาษีซื้อที่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 242 พ.ศ.2534 ให้นำเครดิตภาษีที่เหลือในแต่ละเดือนภาษีไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 241 พ.ศ.2534 ให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 240 พ.ศ.2534 กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 239 พ.ศ.2534 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการบางกรณีตามมาตรา 81(1)(น)
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 205 พ.ศ.2532 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่กองทุนเฉพาะกิจ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 165 พ.ศ.2529 ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้ที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์บางกรณี
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 145 พ.ศ.2527 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 121 พ.ศ.2525 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาหรือมูลค่าสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 79 พ.ศ.2521 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 40 พ.ศ.2514 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลของสหกรณ์
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2510 ยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับใบรับซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้ออก
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2505 ยกเว้นภาษีอากรแก่บุคคลตามสัญญาการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2502 กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2500 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่ องค์การสหประชาชาติ สถานทูต ฯลฯ
รูปหัวข้อ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2499 ยกเว้นภาษีอากรให้แก่บริษัทและพนักงานต่างประเทศตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาล
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, June 6, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161