ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
แถลงข่าวสรรพากร
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2564
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2563
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2562
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2561
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2560
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2559
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2558
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2557
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2556
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2555
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2554
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2553
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2552
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2551
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2550
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2549
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2548
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2547
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2546
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
ปีงบประมาณ 2545
รูปปุ่มหัวข้อ  
ว่าง
ว่าง
e-Magazine
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
eTaxinfo
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ปฎิทินภาษีอากร
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
อบรม - สัมมนาภาษี
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ประกาศประกวดราคา
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
Insight Pasi
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ข่าวสารการเข้ารับราชการ
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
ข่าวสารอื่น ๆ
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
สถิติผู้เข้าชม Website กรมสรรพากร
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
RSS
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง
รวม Banner ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปปุ่มหัวข้อ
ว่าง
ว่าง


แถลงข่าวกรมสรรพากร

 

เลขที่ข่าว วันที่แถลงข่าว หัวข้อข่าวเรื่อง เนื้อข่าว
ภาษา
ปชส.71/2563 30 กันยายน 2563 สรรพากรยุคใหม่ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม ภาษาอังกฤษ
ปชส.70/2563 29 กันยายน 2563 สรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพัฒนากระบวนงานทั้งระบบ สู่องค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ภาษาอังกฤษ
ปชส.69/2563 29 กันยายน 2563 พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ อย่าลืมยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปี 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.68/2563 28 กันยายน 2563 เตือน บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 ภายใน 30 กันยายน 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.67/2563 23 กันยายน 2563 “น้องอารี” ตอบคำถามภาษีทันใจ ไม่มีวันหยุด คว้ารางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ภาษาอังกฤษ
ปชส.66/2563 22 กันยายน 2563 กรมสรรพากรเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) การันตีผลงานด้วยรางวัลเลิศรัฐดีเด่นประจำปี 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.65/2563 21 กันยายน 2563 สรรพากรเตือนปีภาษี 2563 ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) แล้ว ภาษาอังกฤษ
ปชส.64/2563 19 กันยายน 2563 ติดต่อธุรกรรมด้านภาษี ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลแล้ว ภาษาอังกฤษ
ปชส.63/2563 17 กันยายน 2563 กรมสรรพากรใช้อีเมล saraban@rd.go.th รับ-ส่ง หนังสือระหว่างส่วนราชการ ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ภาษาอังกฤษ
ปชส.62/2563 16 กันยายน 2563 กรมสรรพากรครองแชมป์คว้ารางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ปี 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.61/2563 14 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.60/2563 9 กันยายน 2563 พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยอดขายปัง แล้วอย่าลืมยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายใน 30 กันยายน 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.59/2563 9 กันยายน 2563 สรรพากรลดค่าปรับให้ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบรายงาน Disclosure Form ผ่านอินเทอร์เน็ตเกินกำหนดเวลา ภาษาอังกฤษ
ปชส.58/2563 28 สิงหาคม 2563 ด่วน เตรียมตัวเป็น "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร" กับกรมสรรพากร
ปชส.57/2563 28 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 โค้งสุดท้ายสิ้นสุดขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษาอังกฤษ
ปชส.56/2563 28 สิงหาคม 2563 สรรพากรนำเสนอบริการให้ความรู้รูปแบบใหม่ สามารถเรียนรู้ภาษีอากรได้ทุกที่ ทุกเวลา ภาษาอังกฤษ
ปชส.55/2563 26 สิงหาคม 2563 โกยเงินให้ปัง สร้างคอนเทนต์ให้เปรี้ยง !! สรรพากรเปิดกลยุทธ์ “รู้” สุดยอดทริคเพื่อธุรกิจออนไลน์ พร้อมเทคนิคจัดการภาษีสุดอีซี่
ปชส.54/2563 25 สิงหาคม 2563 สรรพากรแนะ ใบ Pay In Slip ภ.ง.ด.90, 91 หมดอายุ ให้พิมพ์ใหม่ได้ เพื่อจ่ายภาษีภายใน 31 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.53/2563 25 สิงหาคม 2563 สรรพากรเพิ่มช่องให้การยื่นแบบรายงาน Disclosure form เป็นเรื่องง่าย upload เป็น Excel File ได้ ภาษาอังกฤษ
ปชส.52/2563 24 สิงหาคม 2563 สรรพากรชู 9 ระบบ Easy Tax ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจ สร้างวิถีภาษีใหม่ให้ยิ่งง่ายและเป็นธรรม ภาษาอังกฤษ
ปชส.51/2563 21 สิงหาคม 2563 เชิญผู้ค้า Online และผู้เสียภาษีร่วมงานสัมมนาฟรี “วิถีใหม่...ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย”
ปชส.50/2563 20 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.49/2563 19 สิงหาคม 2563 สรรพากรสนับสนุนธุรกิจ e - Commerce ก้าวสู่โลกออนไลน์อย่างง่ายในยุคดิจิทัล ภาษาอังกฤษ
ปชส.48/2563 14 สิงหาคม 2563 กรมสรรพากรสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมภาษีบนโลกดิจิทัล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษ
ปชส.47/2563 13 สิงหาคม 2563 สรรพากรเร่งคืนภาษีให้บุคคลธรรมดาไปแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน ภาษาอังกฤษ
ปชส.46/2563 7 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2562 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภาษาอังกฤษ
ปชส.45/2563 5 สิงหาคม 2563 กรมสรรพากรขยายเวลาการบันทึกแจ้งข้อมูลการใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่า สำหรับผู้ประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.44/2563 20 กรกฎาคม 2563 สรรรพากรเดินหน้าทดสอบ Tax Sandbox นำนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพบริการด้านภาษีให้ถูกใจประชาชน ภาษาอังกฤษ
ปชส.43/2563 10 กรกฎาคม 2563 สรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลประกันสังคม เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ภาษาอังกฤษ
ปชส.42/2563 29 มิถุนายน 2563 สรรพากรร่วมกับ 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.41/2563 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๖๓ ดีเดย์ยื่นแบบออนไลน์ ให้จ่ายภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ภาษาอังกฤษ
ปชส.40/2563 24 มิถุนายน 2563 มาตรการ “จูงใจ” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงถึง 3 เท่า ภาษาอังกฤษ
ปชส.39/2563 23 มิถุนายน 2563 สรรพากรเชียร์ผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้สิทธิขยายเวลาถึงสิ้นเดือน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ภาษาอังกฤษ
ปชส.38/2563 19 มิถุนายน 2563 สรรพากรไทยยกระดับการตรวจสอบภาษี เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (TIWB) ได้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ อุดช่องโหว่การตรวจสอบภาษีธุรกิจ e-Commerce ข้ามชาติ ภาษาอังกฤษ
ปชส.37/2563 18 มิถุนายน 2563 สรรพากรขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีข้ามชาติ ภาษาอังกฤษ
ปชส.36/2563 18 มิถุนายน 2563 สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการโทร. 1161 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.35/2563 9 มิถุนายน 2563 สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศสร้างความเป็นธรรมและยกระดับระบบภาษีไทยทัดเทียมนานาชาติ ภาษาอังกฤษ
ปชส.34/2563 25 พฤษภาคม 2563 สรรพากรช่วยบุคคลและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านมาตรการภาษีต่างๆ มูลค่ากว่าแสนล้านบาท ภาษาอังกฤษ
ปชส.33/2563 22 พฤษภาคม 2563 สรรพากรจับมือดีป้า ลงนามออนไลน์ สร้าง Big Data ด้านภาษีตอบโจทย์บริการประชาชน และร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับทักษะในอนาคต ภาษาอังกฤษ
ปชส.32/2563 21 พฤษภาคม 2563 สรรพากรได้รับความพึงพอใจอันดับ 1 จากสวนดุสิตโพลเผยประชาชนปลื้ม การขยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.31/2563 19 พฤษภาคม 2563 สรรพากรสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home เพื่อร่วมป้องกันการกลับมาของ Covid - 19 ภาษาอังกฤษ
ปชส.30/2563 18 พฤษภาคม 2563 กรมสรรพากรคืนภาษีให้แล้วเกือบ 95% จากบุคคลธรรมดาที่ขอคืน 2.91 ล้านแบบ ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชน ภาษาอังกฤษ
ปชส.29/2563 6 พฤษภาคม 2563 สรรพากรพลิกวิกฤต สร้าง Tax Station ให้ความรู้ภาษีผ่าน Online ก้าวสู่ยุค New Normal สู้ภัย COVID-19
ปชส.28/2563 28 เมษายน 2563 สรรพากรพร้อมให้บริการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.27/2563 2 เมษายน 2563 การขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ ต้านภัย COVID-19 มีผลใช้บังคับแล้ว ภาษาอังกฤษ
ปชส.26/2563 31 มีนาคม 2563 ยกเว้น VAT นำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 เพื่อบริจาค ภาษาอังกฤษ
ปชส.25/2563 30 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง ๑ ไม่สามารถให้บริการได้เป็นการชั่วคราว
ปชส.24/2563 29 มีนาคม 2563 หมดกังวลไม่ต้องรีบเดินทางมายื่นแบบ....สรรพากรยืดเวลาชำระภาษีบุคคลจาก 31 มี.ค. เป็น 31 ส.ค. แล้ว ภาษาอังกฤษ
ปชส.23/2563 29 มีนาคม 2563 สรรพากรแจงไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี ภาษาอังกฤษ
ปชส.22/2563 24 มีนาคม 2563 สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2 ภาษาอังกฤษ
ปชส.21/2563 17 มีนาคม 2563 กรมสรรพากรประกาศด่วน เลื่อนกำหนดวันสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
ปชส.20/2563 12 มีนาคม 2563 กรมสรรพากรเตือนอย่าหลงเชื่ออีเมลปลอม หลอกให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาคืนเงิน
ปชส.19/2563 3 มีนาคม 2563 สรรพากรช่วยลดโลกร้อน ออกมาตรการยกเว้นภาษีสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาษาอังกฤษ
ปชส.18/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 กรมสรรพากร ดำเนินมาตรการเรื่อง COVID-19 อย่างเข้มงวด ด้วยความห่วงใยต่อความปลอดภัยของทุกคน
ปชส.17/2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 สรรพากรชวนผู้ประกอบการเข้าระบบ VRT บน Blockchain คืน VAT ผ่านแอปพลิเคชัน กระตุ้นยอดขายลดค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ
ปชส.16/2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 สรรพากรกระตุ้นการลงทุนชายแดน ลดภาษี 10 ปีหนุนพื้นที่ SEZ ภาษาอังกฤษ
ปชส.15/2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 สรรพากรออกมาตรการ ขยายเวลายื่นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ
ปชส.14/2563 30 มกราคม 2563 สรรพากรฉีดยาแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเดินเครื่องลดหย่อนเครื่องจักรใหม่ 2.5 เท่า ภาษาอังกฤษ
ปชส.13/2563 30 มกราคม 2563 กรมสรรพากรแนะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อินเทอร์เน็ต ยื่นเร็ว คืนทันใจ ผ่านพร้อมเพย์ ภาษาอังกฤษ
ปชส.12/2563 21 มกราคม 2563 SMEsมีเฮ! สรรพากรจับมือ 20 สถาบันการเงินจัดโปรพิเศษสำหรับผู้ทำบัญชีชุดเดียว ภาษาอังกฤษ
ปชส.11/2563 20 มกราคม 2563 เตรียมพร้อมการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับปีภาษี 2563 เป็นต้นไป ภาษาอังกฤษ
ปชส.10/2563 17 มกราคม 2563 กรมสรรพากรผนึกกำลังพันธมิตรพร้อมใช้เทคโนโลยีBlockchain คืนภาษีนักท่องเที่ยวประเทศแรกของโลก ภาษาอังกฤษ
ปชส.9/2563 15 มกราคม 2563 สรรพากร จับมือ สตม. เชื่อมข้อมูลอำนวยความสะดวกแบบติดสปีด ในการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยว และการขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ
ปชส.8/2563 20 ธันวาคม 2562 กรมสรรพากรเตือน! การซื้อ-ขายใบกำกับภาษีปลอม มีโทษหนัก ปรับจริง ติดคุกยาว ภาษาอังกฤษ
ปชส.7/2563 19 ธันวาคม 2562 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2563 ภาษาอังกฤษ
ปชส.6/2563 18 ธันวาคม 2562 กรมสรรพากรเตรียมพร้อมระบบออนไลน์สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.5/2563 8 พฤศจิกายน 2562 กรมสรรพากรเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ภาษาอังกฤษ
ปชส.4/2563 6 พฤศจิกายน 2562 กรมสรรพากรยืนยันข้อมูลจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี ภาษาอังกฤษ
ปชส.3/2563 6 พฤศจิกายน 2562 สรรพากร ชี้แจงข้อมูลตามสื่อ “คลังหวั่นลดภาษีบุคคล 10% ทำรัฐสูญเสีย 7 หมื่นล้าน” ไม่ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ
ปชส.2/2563 4 พฤศจิกายน 2562 สรรพากรยกระดับการทำงานครั้งใหญ่ นำระบบ Agile มาสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์บริการผู้เสียภาษี ภาษาอังกฤษ
ปชส.1/2563 28 ตุลาคม 2562 อันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2563 ประเทศไทยได้อันดับที่ 21 ของโลก ภาษาอังกฤษ


สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, November 25, 2020

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161