เมนูปิด
แถลงข่าวกรมสรรพากร

 

เลขที่ข่าววันที่แถลงข่าวหัวข้อข่าวเรื่องเนื้อข่าว
ภาษา
ปชส.58/256227 กันยายน 2562กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยี Blockchainภาษาอังกฤษ
ปชส.57/256220 กันยายน 2562กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยภาษาอังกฤษ
ปชส.56/256219 กันยายน 2562กรมสรรพากรทำ MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเน้นเพิ่มศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้ประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ
ปชส.55/256213 กันยายน 2562สรรพากร-ดีป้า ประกาศผลผู้ชนะงาน #HACKATAX พร้อมดันผลงาน เข้า TAX Sandbox อย่างเป็นรูปธรรมภาษาอังกฤษ
ปชส.54/256212 กันยายน 2562สรรพากรเก็บรายได้ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เกินเป้าหมาย 3.6 หมื่นล้านบาท ภาษาอังกฤษ
ปชส.53/256210 กันยายน 2562คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปีภาษาอังกฤษ
ปชส.52/25624 กันยายน 2562“ภาษีเป็นเรื่องง่าย” กรมสรรพากร-ดีป้า จับมือจัด “แฮกกาแทกซ์” รวมพลสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่ระดมไอเดีย ผุดโซลูชั่นเสริมบริการด้านภาษี ภาษาอังกฤษ
ปชส.51/256226 สิงหาคม 2562รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมสรรพากรเป็นหลักในการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ภาษาอังกฤษ
ปชส.50/256220 สิงหาคม 2562เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2562ภาษาอังกฤษ
ปชส.49/256213 สิงหาคม 2562ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)ภาษาอังกฤษ
ปชส.48/256226 กรกฎาคม 2562สรรพากรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดัน 9 เดือนแรก จัดเก็บเกินเป้า 5.6 หมื่นล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง และสร้างความเป็นธรรมภาษาอังกฤษ
ปชส.47/256225 กรกฎาคม 2562กรมสรรพากรจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดันตราสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ สนับสนุน e-Business ของประเทศภาษาอังกฤษ
ปชส.46/256211 กรกฎาคม 2562ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)ภาษาอังกฤษ
ปชส.45/256210 กรกฎาคม 2562กรมสรรพากรเข้ม ออก–ใช้ใบกำกับภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิติดคุก
ปชส.44/25622 กรกฎาคม 2562สรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปภาษีสรรพากรของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ แก้ไขประมวลรัษฎากร
ปชส.43/256227 มิถุนายน 2562สรรพากรยกระดับบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรธุรกิจภาษาอังกฤษ
ปชส.42/256227 มิถุนายน 2562กรมสรรพากรขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
ปชส.41/256210 มิถุนายน 2562กรมสรรพากรชูองค์กรคุณธรรม พร้อมเดินหน้าเข้มข้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลภาษาอังกฤษ
ปชส.40/25624 มิถุนายน 2562กรมสรรพากรจับมือ ETDA ผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)ภาษาอังกฤษ
ปชส.39/256227 พฤษภาคม 2562แจ้งเตือนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบันทึกข้อมูลบนระบบแจ้งการใช้สิทธิ 2 เท่า จากการจ้างงาน ผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ภาษาอังกฤษ
ปชส.38/256217 พฤษภาคม 2562สรรพากรจัดเก็บภาษี 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 62 เกินเป้า 2.2 หมื่นล้านบาทภาษาอังกฤษ
ปชส.37/25627 พฤษภาคม 2562สรรพากร จับมือ บสย. แนะผู้ประกอบการทำบัญชีเดียวคุ้มกว่าทั้งช่วยลดต้นทุนกู้เงินและลดความเสี่ยง จากการโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษาอังกฤษ
ปชส.36/25623 พฤษภาคม 2562สรรพากรจับมือสมาคมธนาคารไทยอำนวยความสะดวกผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีภาษาอังกฤษ
ปชส.35/256230 เมษายน 2562กรมสรรพากรร่วมมือกับ 4 พันธมิตรสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้อง กับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภาษาอังกฤษ
ปชส.34/256230 เมษายน 2562กรมสรรพากรเตือนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีภาษาอังกฤษ
ปชส.33/256224 เมษายน 2562เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2562ภาษาอังกฤษ
ปชส.32/256219 เมษายน 2562อย่าตกใจ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี”ภาษาอังกฤษ
ปชส.31/25625 เมษายน 2562SMEs ตอบรับมาตรการบัญชีเดียวของกรมสรรพากร ภาษาอังกฤษ
ปชส.30/25621 เมษายน 2562โอกาสสุดท้าย...สรรพากรเปิดลงทะเบียนบัญชีเดียวภายใน 30 มิ.ย. 62 ปรับงบให้ถูกต้อง ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษาอังกฤษ
ปชส.29/256227 มีนาคม 2562สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562ภาษาอังกฤษ
ปชส.28/256220 มีนาคม 2562กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นเงินชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างที่ออกจากงานก่อนครบ 5 ปีภาษาอังกฤษ
ปชส.27/256220 มีนาคม 2562กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2561ภาษาอังกฤษ
ปชส.26/256219 มีนาคม 2562กรมสรรพากรจับมือกับกรมบังคับคดียกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย และนำส่งอากรแสตมป์การขายทอดตลาดทรัพย์สินภาษาอังกฤษ
ปชส.25/256214 มีนาคม 2562สรรพากรผนึกกำลัง 4 องค์กรภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียวในปี 2562ภาษาอังกฤษ
ปชส.24/25624 มีนาคม 2562สรรพากรเปิดตัวบริการดิจิทัลยุคใหม่ตรงใจผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษาอังกฤษ
ปชส.23/256215 กุมภาพันธ์ 2562ประชาสัมพันธ์การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษาอังกฤษ
ปชส.22/25626 กุมภาพันธ์ 2562กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ
ปชส.21/256230 มกราคม 2562กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร. 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91ภาษาอังกฤษ
ปชส.20/256229 มกราคม 2562กรมสรรพากรแนะนำการขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งภาษาอังกฤษ
ปชส.19/256215 มกราคม 2562กรมสรรพากรชี้แจงกรณีผู้เสียภาษีหรือประชาชนถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลังภาษาอังกฤษ
ปชส.18/256211 มกราคม 2562กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 ทะลุเป้า 7%ภาษาอังกฤษ
ปชส.17/256211 มกราคม 2562ครม. เห็นชอบการให้หักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ภาษาอังกฤษ
ปชส.16/256210 มกราคม 2562กรมสรรพากรชี้แจงการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561 ภาษาอังกฤษ
ปชส.15/25623 มกราคม 2562ประชาสัมพันธ์การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ภาษาอังกฤษ
ปชส.14/256227 ธันวาคม 2561เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มกราคม 2562ภาษาอังกฤษ
ปชส.13/256214 ธันวาคม 2561หลักฐานสำหรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถภาษาอังกฤษ
ปชส.12/25627 ธันวาคม 2561กรมสรรพากรชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (e-Payment)
ปชส.11/25621 ธันวาคม 2561กรมสรรพากรชี้แจงการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ถึง 7 มกราคม 2562
ปชส.9/256229 พฤศจิกายน 2561สรรพากรประกาศยุทธศาสตร์ D2RIVE ยกระดับการเก็บภาษีและบริการประชาชนให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นธรรมภาษาอังกฤษ
ปชส.8/256220 พฤศจิกายน 2561จุดจบคนขายและคนซื้อใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ภาษาอังกฤษ
ปชส.7/256213 พฤศจิกายน 2561ส่งเสริมคนไทยมีลูกเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็น 60,000 บาทภาษาอังกฤษ
ปชส.6/25625 พฤศจิกายน 2561อันดับความยาก-ง่ายในการชาระภาษีไทยปี 62 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่ 59 จาก 190 ประเทศภาษาอังกฤษ
ปชส.5/256218 ตุลาคม 2561กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีก่อนหน้า 7%ภาษาอังกฤษ
ปชส.4/256212 ตุลาคม 2561กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปีภาษาอังกฤษ
ปชส.3/25624 ตุลาคม 2561กรมสรรพากรจับมือกับสำนักงาน คปภ. เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ทำประกันสุขภาพ ภาษาอังกฤษ
ปชส.2/25624 ตุลาคม 2561กรณีชี้แจงผลการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมืองภาษาอังกฤษ
ปชส.1/25622 ตุลาคม 2561ประกาศผลตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมืองภาษาอังกฤษ


สนับสนุนซอฟท์แวร์เสียงโดย NECTEC

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-11-2020