เมนูปิด

บริการคัดสำเนาภาพแบบฯ

หน่วยงานที่ให้บริการคัดแบบแสดงรายการภาษีในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 2

สำนักงานสรรพากรภาค 2 

 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2
 2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง
 3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง
 4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 1
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 2
 5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา
 6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง
 7. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ
 8. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา
 9. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ
 10. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม
 11. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
 12. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก
  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง

ปรับปรุงล่าสุด: 12-07-2021