เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

ยินดีต้อนรับข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา และได้ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา และได้ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้ประมวลรัษฎากรนักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้" ครั้งที่ 9

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


ปรับปรุงล่าสุด: 19-02-2024