เมนูปิด

Tax Dimension

           คือ มิติของข้อมูลทางภาษี ที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เฮ้าส์ สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบัญชีเพื่อเชื่อมโยงปรับปรุงเป็นกำไรเพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร และนำไปสู่การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) โดยกระบวนการ Open  API ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการเสียภาษี

 

ดาวน์โหลด Tax  Dimension

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2024