เมนูปิด

นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรรพากรสาส์น หัวข้อ “เจาะลึก TFRS for NPAEs การบัญชีและภาษีอากรด้านรายจ่าย" 30 มิถุนายน 2566 โดยมีนายมงคล ขนาดนิด (ผู้อำนวยการกองกฎหมาย) และนายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย (สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรีปรับปรุงล่าสุด: 19-12-2023