เมนูปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ท่านสรรพากรภาค 6 ท่านสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบเงินและสิ่งของ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ท่านสรรพากรภาค 6 ท่านสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบเงินและสิ่งของ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี

Update กฎหมายใหม่ ผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

Update กฎหมายใหม่ ผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดินปั้นดาว โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดินปั้นดาว โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี


link หน่วยงานภายในภาค

ปรับปรุงล่าสุด: 17-09-2021