เมนูปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช ” 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช ” 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6

นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรรพากรสาส์น หัวข้อ “เจาะลึก TFRS for NPAEs การบัญชีและภาษีอากรด้านรายจ่าย

นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรรพากรสาส์น หัวข้อ “เจาะลึก TFRS for NPAEs การบัญชีและภาษีอากรด้านรายจ่าย" 30 มิถุนายน 2566 โดยมีนายมงคล ขนาดนิด (ผู้อำนวยการกองกฎหมาย) และนายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย (สรรพากรพื้นที่เพชรบุรี) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค ๖ พร้อมด้วยท่านสรรพากรพื้นที่ และข้าราชการในสังกัด สภ.๖ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพากร และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค ๖ พร้อมด้วยท่านสรรพากรพื้นที่ และข้าราชการในสังกัด สภ.๖ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพากร และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค ๖ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด สภ. ๖ ร่วมทำบุญสำนักงาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค ๖ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด สภ. ๖ ร่วมทำบุญสำนักงาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา


link หน่วยงานภายในภาค

ปรับปรุงล่าสุด: 20-01-2023