เมนูปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยท่านสรรพากรพื้นที่ และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สภ.6 ร่วมกิจกรรม โครงการ

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยท่านสรรพากรพื้นที่ และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สภ.6 ร่วมกิจกรรม โครงการ "นำใจสู่คุณธรรม เชิดชูการทำความดี"

สำนักงานสรรพากรภาค 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำนักงานสรรพากรภาค 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6

ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6

ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยผู้บริหารในนามสำนักงานสรรพากรภาค 6 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนสู้ภัย Covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม

ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยผู้บริหารในนามสำนักงานสรรพากรภาค 6 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนสู้ภัย Covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม

ท่านสรรพากรภาค 6 ท่านสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบเงินและสิ่งของ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ท่านสรรพากรภาค 6 ท่านสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมมอบเงินและสิ่งของ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม


link หน่วยงานภายในภาค

ปรับปรุงล่าสุด: 17-06-2022