เมนูปิด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ปี 2567
มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
 
ปี 2566
มกราคมกรกฎาคม
กุมภาพันธ์สิงหาคม
มีนาคมกันยายน
เมษายนตุลาคม
พฤษภาคมพฤศจิกายน
มิถุนายนธันวาคม
 
ปี 2565
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์สิงหาคม
มีนาคมกันยายน
เมษายนตุลาคม
พฤษภาคมพฤศจิกายน
มิถุนายนธันวาคม
 
ปี 2564
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคมกันยายน
เมษายนตุลาคม
พฤษภาคมพฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
 
ปี 2563
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์สิงหาคม
มีนาคมกันยายน
เมษายนตุลาคม
พฤษภาคมพฤศจิกายน
มิถุนายน ธันวาคม
 
ปี 2562
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์ สิงหาคม
มีนาคมกันยายน
เมษายน ตุลาคม
พฤษภาคมพฤศจิกายน
มิถุนายนธันวาคม
 
ปี 2561
มกราคม กรกฎาคม
กุมภาพันธ์สิงหาคม
มีนาคมกันยายน
เมษายนตุลาคม
พฤษภาคมพฤศจิกายน
มิถุนายนธันวาคม
 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-07-2024