เมนูปิด

นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช ” 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมปรับปรุงล่าสุด: 19-12-2023