เมนูปิด

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 27 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรภาค 6 (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมปรับปรุงล่าสุด: 19-12-2023