เมนูปิด

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำโดย ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค 6 กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6 เข้าร่วมพิธี

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรภาค 6 (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมปรับปรุงล่าสุด: 19-12-2023