เมนูปิด

ประมวลภาพกิจกรรม

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางจิราพร พรรณบัตร ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางจิราพร พรรณบัตร ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสรงน้ำพระ

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสรงน้ำพระ

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงาน

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงาน

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ โดยมี ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อน

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ โดยมี ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อน

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน "วันพระราชทานธงชาติไทย"

ท่านกรองแก้ว หนองน้อยสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทำบุญตักบาตรเช้า สร้างขวัญและศิริมงคลในการทำงาน

ท่านกรองแก้ว หนองน้อยสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทำบุญตักบาตรเช้า สร้างขวัญและศิริมงคลในการทำงาน

กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ครั้งที่ 7

กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ครั้งที่ 7

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย  สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางกรองแก้ว หนองน้อย  สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด: 29-05-2021