เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

ยินดีต้อนรับ

 ช่องทางการติดต่อและข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1

  • e-Serviceช่องทางติดต่อของผู้เสียภาษี ที่ต้องการติดต่อสอบถามหรือมีปัญหาติดขันทางด้านภาษี ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

  • งานคืนภาษีฯของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1 บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ปัญหาขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน

  • เพจ Facebook สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ข่าวสาร มาตราการช่วยเหลือหรือ กฎหมายใหม่ๆ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆของกรมสรรพากร


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นางสาวกรองแก้ว เกศวร์กนกกร สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ร่วมกันต้อนรับท่านขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ

นางสาวกรองแก้ว เกศวร์กนกกร สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ร่วมกันต้อนรับท่านขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ

ท่านกรองแก้ว เกศวร์กนกกร สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑  กล่าวเปิดโครงการ “พัฒนาความรู้ภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ SMEs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗”

ท่านกรองแก้ว เกศวร์กนกกร สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ กล่าวเปิดโครงการ “พัฒนาความรู้ภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ SMEs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗”

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดี จากวัดห้วยจระเข้ จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดี จากวัดห้วยจระเข้ จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ปรับปรุงล่าสุด: 14-05-2024