เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

ยินดีต้อนรับ

 ช่องทางการติดต่อและข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1

  • e-Serviceช่องทางติดต่อของผู้เสียภาษี ที่ต้องการติดต่อสอบถามหรือมีปัญหาติดขันทางด้านภาษี ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

  • งานคืนภาษีฯของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1 บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ปัญหาขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน

  • เพจ Facebook สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 ข่าวสาร มาตราการช่วยเหลือหรือ กฎหมายใหม่ๆ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆของกรมสรรพากร


 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เตือนภัย !!!


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย"

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ มอบหมายให้ นายเฉลิมพงศ์ สิทธิชัย ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ มอบหมายให้ นายเฉลิมพงศ์ สิทธิชัย ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม๑ มอบหมายให้ นายเฉลิมพงศ์ สิทธิชัย ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่นครปฐม๑ เป็นตัวแทนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม๑ มอบหมายให้ นายเฉลิมพงศ์ สิทธิชัย ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่นครปฐม๑ เป็นตัวแทนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมรับฟังบรรยายสรุปการตรวจราชการจาก นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 5 พร้อมทั้งคณะฯ 

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมรับฟังบรรยายสรุปการตรวจราชการจาก นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 5 พร้อมทั้งคณะฯ 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-10-2023