เมนูปิด

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน "วันพระราชทานธงชาติไทย"

นางกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม 1

พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ​เกล้าเจ้า​อยู่​หัว​

ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์​เป็นธงชาติไทย

ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ

เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ

เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง

หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ

ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยสืบไปปรับปรุงล่าสุด: 21-05-2024