เมนูปิด

ท่านภาณุวัฒน์ เหลืองวิไล สรรพากรภาค ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ โดยมี ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนปรับปรุงล่าสุด: 21-05-2024