เมนูปิด

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางจิราพร พรรณบัตร ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางจิราพร พรรณบัตร ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2024