เมนูปิด

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมรับฟังบรรยายสรุปการตรวจราชการจาก นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 5 พร้อมทั้งคณะฯ 

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการตรวจราชการจาก นางสาวเพ็ญสุข สังฆสุบรรณ ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ ๕ พร้อมทั้งคณะฯ ซึ่งได้ดำเนินการเข้าตรวจราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2024