เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปรับปรุงล่าสุด: 19-07-2024