เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2024