เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ปรับปรุงล่าสุด: 18-06-2024