เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปรับปรุงล่าสุด: 21-02-2024