เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2023