เมนูปิด

ท่านกรองแก้วหนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ มอบหมายให้ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ และคณะ นำขนมและหนังสือไปบริจาคให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครปฐม

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม๑ มอบหมายให้นายเฉลิมพงศ์ สิทธิชัย ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่นครปฐม๑ และคณะ นำขนมและหนังสือไปบริจาคให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ (วันนวมินทรมหาราช)ปรับปรุงล่าสุด: 21-02-2024