เมนูปิด

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน” เพื่อเป็นการจัดระเบียบอาคารภายในสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาหน่วยงาน” เพื่อเป็นการจัดระเบียบอาคารภายในสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ซึ่งเป็นอาคารของรัฐ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก ๕ ส. อันเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเก็บเอกสารและพัสดุ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑



ปรับปรุงล่าสุด: 21-02-2024