เมนูปิด

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ท่านกรองแก้ว หนองน้อย สรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2024