เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ ๓๑๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ ๓๑๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2024