เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ดร่วมเปีนส่วนหนึ่งในการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าไทย โดยเป็นสัญลักษณ์แทนความ

จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินาีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12

สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม

งานบุญผะเหวตร้อยเอ็ด

ท่านสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมทำบุญเนื่องในวันงานบุญผะเหวตประจำปี 2565  จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด  วันที่ 4-6 มีนาคม 2565

วันรวมน้ำใจให้กาชาต ร้อยเอ็ด

ท่านสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด  พร้อมข้าราชการร่วมบริจาคเงินให้กาชาต ร้อยเอ็ด  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมวันมาฆะบูชา วัดบึงพลาญชัย

ท่านสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆะบูชา  ณ วัดบึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ท่านปริชญา  สิทธิสาร สรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด นำน้ำดื่ม อาหารกลุ่อง เครื่องใช้ต่าง ๆ มอบกับโรงพยาบาลสนรามจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด: 11-05-2022