ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 
     เรื่อง ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น
   
 • การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการในต่างประเทศ
 • 17 มกราคม 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
 • 20 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
 • 2 - 23 พฤศจิกายน 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร
      รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 25 กันยายน - 16 ตุลาคม 2560
  24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
  ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
 • 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม การหักรายจ่ายและการขอคืนภาษี
 • 6 - 20 กรกฎาคม 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560
 • ร่าง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 ทวิ กำหนดราคาโอนอสังหาริมทรัพย์
 • 26 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency
 • 23 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
      รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 21 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2560
  30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
 • ร่าง พ.ร.บ. Transfer Pricing
      รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
      การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
 • 21 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2560
  30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2560
   
  clear-gif

  WCAG 2.0 (Level AA)

  Last update :
   Wednesday, January 17, 2018

   
  รูปมุมซ้าย
  หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


     
   
  สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
   
  กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161